Μενού Κλείσιμο
Αστυνομικοί

Τη Δευτέρα εκκινεί η εκπαίδευση για τους πρώτους 400 πανεπιστημιακούς αστυνομικούς, οι οποίοι εν συνεχεία σταδιακά θα ενταχθούν στα Πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτη ξεκινά η εκπαίδευση των νέων που θα ενταχθούν στους κόλπους της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας.

Αναλυτικά και ξεκινώντας από το θέμα της σημερινής επικαιρότητας, «τα φαινόμενα βίας που εμφανίζονται στα Πανεπιστήμια, και εμφανίζονται δυστυχώς διαχρονικά, είναι μια βαθύτατη παθολογία του ακαδημαϊκού χώρου, την οποία η παρούσα διακυβέρνηση ανέλαβε από την πρώτη μέρα να μπορέσει να περιορίσει σταδιακώς», παρατήρησε εισαγωγικώς ο υπουργός εξειδικεύοντας στη συνέχεια.

Σημαντική η συνεργασία Πολιτείας και πρυτανικών Αρχών

«Έγιναν πολλές και σημαντικές δράσεις: η πρώτη και βασική, ήταν η κατάργηση αυτού του κακώς εννοούμενου ασύλου, το οποίο δεν διασφάλιζε καμία ελευθερία έκφρασης, αλλά, αντίθετα, αποτελούσε ουσιαστικά έναν άτυπο θεσμικό υποδοχέα για την οποιαδήποτε μορφή βιαιοπραγίας. Καταργήθηκε, εφαρμόσθηκε (…) Βεβαίως απαιτείται και η σύμπραξη των πρυτανικών αρχών, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνέργεια Πολιτείας και Πανεπιστημίων. Με τη σύμπραξη των πρυτανικών αρχών χρονίζοντα ζητήματα βλέπουμε να επιλύονται δραστικά».

Στο σημείο αυτό επικαλέστηκε μάλιστα το «χαρακτηριστικό» παράδειγμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου «είχαμε καταλήψεις επί δεκαετίες, οι οποίες τώρα πλέον παύουν να υφίστανται. Είναι πολύ σημαντικό να αποδίδεται ο πανεπιστημιακός χώρος στους φυσικούς κατόχους που είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό και κυρίως οι φοιτητές».

Επόμενη δράση ήταν η «σημαντική νομοθεσία που έθετε το πλαίσιο της ασφάλειας εντός των Πανεπιστημίων. Στο πλαίσιο αυτό αναλήφθηκαν δράσεις, οι οποίες απαιτούν και μια δράση εκ μέρους των πανεπιστημιακών αρχών όπως είναι κατεξοχήν τα σχέδια ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε Πανεπιστήμιο, και βεβαίως η πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία έχει ψηφιστεί».

Δευτέρα ξεκινά η εκπαίδευση των πανεπιστημιακών αστυνομικών

Ειδικά για το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας ο υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι «έγιναν όλα τα αναγκαία στάδια όπως έπρεπε. Η πρόσληψη ειδικών φρουρών που αφορούν τα πανεπιστήμια δεν είναι μια απλή διαδικασία, έγινε μέσω του ΑΣΕΠ. Είναι μια σχετικώς σύνθετη άσκηση, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να επιλέγονται άνθρωποι, οι οποίοι πέρα από τις επιχειρησιακές τους ικανότητες , οφείλουν να έχουν και ένα υψηλό μορφωτικό επίπεδο διότι βρίσκονται μέσα σε ένα χώρο διανόησης, όπως επίσης απαιτείται και μια ενσυναίσθηση του χώρου. Αυτό συνέβη, ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες, ολοκληρώθηκαν οι ψυχομετρικές δοκιμασίες και τη Δευτέρα εκκινεί η εκπαίδευσή, η οποία θα γίνει στην Κομοτηνή, για τους πρώτους 400 πανεπιστημιακούς αστυνομικούς», έκανε γνωστό ο Γ. Γεραπετρίτης και συμπλήρωσε:

«Είναι μια εκπαίδευση ειδικού τύπου, είναι η πρώτη φορά που εγκαθιδρύεται ένα τέτοιο σώμα, πολύ ειδικού σκοπού, χωρίς τον κλασικό οπλισμό, χρειάζεται να έχουν και άλλες δεξιότητες. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της πολύ ειδικής εκπαίδευσης, σταδιακώς θα ενταχθούν στα Πανεπιστήμιά μας (…) για πρώτη φορά υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση του παθολογικού φαινομένου της βίας στα πανεπιστήμια».