Μενού Κλείσιμο
Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος

Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος – Αποτελέσματα εκλογών 2021

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος ιδρύθηκε το έτος 1990, με σκοπό και στόχο την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος και τη ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ των εν ενεργεία…