Μενού Κλείσιμο
ΠΟΜΕΝΣ

Βροντερή ήταν η αντίδραση των Συνδικαλιστών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών ΠΟΜΕΝΣ σχετικά με τη διάκριση που συμβαίνει μεταξύ των γυναικών που υπηρετούν σε θέσεις ισχύος στο Στρατό Ξηράς και στο Πολεμικό Ναυτικό έναντι εκείνων που υπηρετούν στην Πολεμική Αεροπορία.

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή της ΠΟΜΕΝΣ:

«Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Αξιότιμοι κ.κ. Γενικοί Γραμματείς, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ως θεσμικός εκπρόσωπος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, επιθυμεί με το παρόν έγγραφο, να αναδείξει το θέμα της διακριτής ιεραρχικής εξέλιξης των Μονιμοποιηθέντων Εθελοντριών Αξιωματικών του Ν.705/1977, υπηρετούσες στον κλάδο της Πολεμικής Αεροπορίας, έναντι των έτερων Αξιωματικών ιδίας προέλευσης, υπηρετούσες στον κλάδο του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού.

2.   Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του (γ) σχετικού, νομοθετήθηκε, όσον αφορά την ιεραρχική εξέλιξη των Μονιμοποιηθέντων Εθελοντριών Αξιωματικών του Ν.705/1977, μονομερώς για τον κλάδο της Πολεμικής Αεροπορίας, ότι ορίζεται ως ανώτατος καταληκτικός βαθμός εξέλιξης, αυτός του Σμηνάρχου. Η ανωτέρω σταδιοδρομική εξέλιξη, δεν νομοθετήθηκε για τον κλάδο του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού.

3.   Απόρροια της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, καθίσταται ως επακόλουθο, η διασάλευση της υπηρεσιακής εξέλιξης και της ιεραρχίας, η οποία ίσχυε για ικανό χρονικό διάστημα, μεταξύ Αξιωματικών ιδίας προελεύσεως. Ομοίως, η ανωτέρω σταδιοδρομική ρύθμιση, επιφέρει στις Αξιωματικούς των έτερων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, οικονομικές επιπτώσεις, ένεκα ότι ο βαθμολογικός βαθμός, απότοκο των διατάξεων του (δ) όμοιου, έχει συνδεθεί με τις μισθολογικές και συνταξιοδοτικές απολαβές.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Αξιότιμοι κ.κ. Γενικοί Γραμματείς, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, στα πλαίσια της ισονομίας, που είθισται να υφίστανται στο σύνολο των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και για λόγους αποκατάστασης της συνταγματικής αρχής της ισότητας, εισηγείται προς την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας και την υπαγωγή των Μονιμοποιηθέντων Εθελοντριών Αξιωματικών του Ν.705/1977, των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, στο σταδιοδρομικό καθεστώς του (γ) σχετικού.

5.   Εισηγητές Θέματος: Γραμματέας Ισότητας Φύλων, Εσμίας (ΟΝΣ) Αικατερίνη Κιουρτσίδου, τηλ. 6983513068, Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού και Εκπρόσωπος Ισότητας Φύλων Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κίλκίς: Υπλγός (ΠΒ) Αριστείδης Τσάτσαρης, τηλ. 6987312333, Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Τχης (ΠΖ) Αγγελική Κακαρίκου τηλ 6987063241.

6.   Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6983386102.»

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΡώταςΑσμχος (ΥΔΚ)Γεώργιος ΘεοδώρουΤχης (ΠΖ)