Μενού Κλείσιμο
Χρήματα

Δείτε τις ημερομηνίες πληρωμών για τους στρατιωτικούς το έτος 2022, στον πίνακα που μας απέστειλε ο Σύνδεσμος Οικογενειών Ελλήνων Στρατιωτικών (ΣΟΕΣ).

 • Τετάρτη 26 Ιανουαρίου
 • Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου
 • Τετάρτη 23 Μαρτίου
 • Τρίτη 26 Απριλίου
 • Πέμπτη 26 Μαίου
 • Παρασκευή 24 Ιουνίου
 • Τρίτη 26 Ιουλίου
 • Πέμπτη 26 Αυγούστου
 • Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου
 • Τετάρτη 26 Οκτωβρίου
 • Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
 • Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου