Μενού Κλείσιμο
Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος ιδρύθηκε το έτος 1990, με σκοπό και στόχο την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος και τη ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ των εν ενεργεία Ελλήνων Αστυνομικών και των άλλων συναδέλφων Ευρωπαϊκών Κρατών.

Στις 26 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος στις οποίες συμμετείχαν 51 αστυνομικοί από τους οποίους εκλέχτηκαν οι 29.

Συνολικά αποτελέσματα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Α.Ε (εκλέγονται οι 11 πρώτοι)

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή της Α.Ε.Α.Ε. (εκλέγονται οι 3 πρώτοι)

Εξελεγκτική Επιτροπή της Α.Ε.Α.Ε.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Αττικής της Α.Ε.Α.Ε. (εκλέγονται οι 5 πρώτοι)

Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Αττικής της Α.Ε.Α.Ε.

 Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος της Α.Ε.Α.Ε. (εκλέγονται οι 5 πρώτοι)

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κρήτς της Α.Ε.Α.Ε. (εκλέγονται οι 5 πρώτοι)

Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κρήτς της Α.Ε.Α.Ε.

Συγχαρητήρια σε αυτούς που εκλέχθηκαν και σε όσους συμμετείχαν.