Μενού Κλείσιμο

Αναβάλλονται οι κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς, σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ η Κυβέρνηση και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης αποφάσισαν την αναβολή τους για δύο ακόμη μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΦΕΚ που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χθες αργά το βράδυ, η αναβολή έρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 2του άρθρου 31 του π.δ. 24/1997, των τακτικών κρίσεων των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2022, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Τα αίτια που εκδόθηκε το νέο ΦΕΚ και θα αναβληθούν οι πολυπόθητες κρίσεις είναι: «λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας, που υφίστανται την τρέχουσα χρονική περίοδο και άπτονται ιδίως της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα, σε συνάρτηση, τόσο με τις ειδικές υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στη Χώρα και προκαλούν την εφαρμογή διαρκώς μεταβαλλόμενων μέτρων προστασίας σύμφωνα με τα εκάστοτε επιδημιολογικά στοιχεία, όσο και με την αποτελεσματική εκτέλεση των λοιπών αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που έγκεινται της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας».

Κρίσεις ελληνικής αστυνομίας